Tất cả các dòng sản phẩm do CTY TNHH SX TM và DV HƯNG HÀ lắp đặt đều được bảo hàng từ 06 tháng đến 05 năm tùy thuộc vào dòng sản phẩm