Nhà máy sản xuất vải mái hiên sợi tơ tằm

phân xưởng sản xuất công ty VINATENT...