Đối với các sản phẩm lắp đặt của CTY TNHH SX TM và DV HƯNG HÀ trong vòng 30 ngày kể từ ngày lắp đặt bị lỗi chúng tôi có trách nhiệm sửa chữa hoặc đổi mới chi tiết lỗi do nhà sản xuất.

Nếu trong vòng 10 ngày kể từ ngày lắp đặt khách hàng muốn trả lại hàng mà sản phẩm không bị lỗi do nhà sản xuất chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền 50% giá trị mua hàng.